سیگاری‌ها

چگونه سیگاری‌ها جهان را به نابودی‌ می‌رسانند؟

چگونه سیگاری‌ها جهان را به نابودی‌ می‌رسانند؟
درکشورهای یپشرفته اقدامات خوبی برای کاهش آلودگی هوا انجام شده بطوریکه در برخی کشورها بحث آلودگی هوا منحصر به دود ناشی از مصرف دخانیات شده است.

کارشناس محیط زیست در خصوص آثار مخرب سیگار و مصرف آن بر روی محیط زیست تصریح کرد: مصرف سیگار از چند جهت باعث خسارت به محیط زیست می‌شود که مهمترین آن، مزارعی است که نسبت به کاشت توتون اقدام می‌کنند.

رستگاری ادامه داد: این مزارع در برخی نقاط با تغییر کاربری، قطع درختان وتخریب جنگلها به محل کشت توتون تبدیل می‌شوند، پس سیگار از این جهت نیز مخرب است.

وی درباره دیگر آثار سوء سیگار اذعان داشت:از آنجایی که فیلتر سیگار 50درصد از مواد سمی موجود در آن را می‌گیرد، دور انداختن آن باعث می‌شود که مواد شیمیایی از طریق باد باران وارد طبیعت و منابع آبی شوند.

کارشناس محیط زیست گفت: کادمیوم، آرسنیک وسرب از جمله مواد شیمیایی بسیار خطرناکی هستند که در فیلتر سیگار گنجانده شده‌اند.

رستگاری درباره سومین اثر سوء سیگار بیان داشت: یکی دیگر از آسیب‌های فیلتر، ماده پلاستیکی استفاده نشده در ساخت آن به نام استات سلولز است که بسیار دیر تجزیه می‌شود.

وی ادامه داد: دیرتجزیه شدن فیلتر به معنای رها شدن در طبیعت و خوردن آن از جانب پرندگان و آبزیانی چون ماهی و درنهایت مسمومیت و مرگ آنهاست.

گفتنی است، از آنجایی که جانداران و گیاهان در زنجیره غذایی ما حضور دارند با تغذیه از فیلتر سیگار، سلامت ما انسان‌ها را نیز تهدید می‌کنند.
اختصاصی


نظرات (0)ارسال نظر